ម៉ោងនៅ រាជធានីភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា)

ម៉ោងនៅ រាជធានីភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា)
wWw.RozaDL.BlogSpot.Com
សូមចុចលើ ចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានពតិមានប្រចាំថ្ងៃពី កូនខ្មែរ៩

Saturday, November 17, 2012

Town CD Vol 31 (Full Album)

 Town CD Vol 31ចំណងជើងបទចម្រៀង៖

០១. ការងារមួយបន្ទាប់ពីឈឺចាប់ - សុគន្ធ នីសា   ទាញយក
០២. ដឹងខ្លួនទេថាគេចង់ញ៉ែអូន - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ   ទាញយក
០៣. មានតែបបួលទៅស្បថ - សុគន្ធ នីសា   ទាញយក
០៤. ប្ដីខ្ញុំមានសង្សារក្មេង - សុគន្ធ នីសា   ទាញយក
០៥ បងដឹង អូនអស់អារម្មណ៍ហើយ - ខេម   ទាញយក
០៦. បែកពីអូនកុំភ្លេចលេបថ្នាំផង - សុគន្ធ នីសា   ទាញយក
០៧. ងូតទឹកសិនទៅចាំមកនិយាយត - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ   ទាញយក
០៨. គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន - ខេម   ទាញយក
០៩. ឈប់មានសង្សារទើបឈប់ខូចចិត្ត - សុគន្ធ នីសា   ទាញយក
១០. ពិភពលោកនេះប្រុសស្មោះមានតិចខ្លាំងម្ល៉េះ - សុគន្ធ នីសា   ទាញយក

សូមចុចលើ ចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានពតិមានប្រចាំថ្ងៃពី កូនខ្មែរ៩
សូមចូលរួមបញ្ចេញមតិចំពោះ Rozan DL នៅទីនេះ... សូមអរគុណ!!!